Ngày 06/10/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 10800/BTC-QLBH về việc chấp thuận chuyên gia tính toán của Bảo hiểm VietinBank - VBI. Theo đó, bà Trần Thị Phương Thuỳ trở thành chuyên gia tính toán tại Bảo hiểm VietinBank - VBI.

Bà Trần Thị Phương Thuỳ chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của pháp luật. 

Bảo hiểm VietinBank - VBI

.
icon
Vui lòng để lại thông tin liên hệ VBI sẽ tư vấn ngay cho bạn
Gửi thông tin