Tính pháp lý của Giấy chứng nhận điện tử

icon
Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) này là bản gốc có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử, Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử; Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành.
icon
Chữ ký số của VBI đã được chứng thực theo Hợp đồng cung cấp dịch vụ sử dụng chứng thư số 171110-01/VNPTVNP – KHDN – DN/HĐCA giữa Ban khách hàng tổ chức doanh nghiệp - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông và Bảo hiểm VietinBank ngày 10/11/2017, và theo Nghị định của Chính Phủ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
icon
Để tra cứu GCNBH/ Hóa đơn điện tử,
Quý khách vui lòng truy cập tại đây
Hoặc tải App My VBI và vào phần tra cứu dịch vụ
icon
icon

Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân.

Khách hàng đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày 01/07/2023