Bảo hiểm VietinBank - VBI thông báo bán thanh lý tài sản là xe ô tô với các nội dung như sau:

1. Tài sản thanh lý: 03 xe ô tô

Thông tin chi tiết xem tại đây: Xe 1, Xe 2, Xe 3

2. Hình thức: Chào giá cạnh tranh

3. Ngày, giờ xem tài sản: từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày, từ ngày 05/04/2024 đến hết ngày 16/04/2024

4. Liên hệ xem tài sản

  • Ông Dương Tiến Dũng - Trưởng phòng QLĐT & PCTL | SĐT:098.938.5656 | Email: dungdt@myvbi.vn
  • Ông Phạm Hoàng - Chuyên viên phòng QLĐT & PCTL | SĐT: 098.567.5225 | Email: hoangp@myvbi.vn

4. Thời gian nhận bản đề xuất giá mua: Hết ngày 16/04/2024 theo dấu bưu điện. Các phiếu trả giá ngoài thời gian nêu trên được coi là không hợp lệ. 

5. Hình thức nhận bản đề xuất giá mua: Qua đường thư gửi bưu điện.

Lưu ý: Trên phong bì thư gửi đến nêu rõ "Thư chào mua thanh lý xe [Số BKS]"

Thông tin nhận thư: Phòng QLĐT & PCTL - Ban Bồi thường, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà ICON 4 - 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Sau khi có kết quả phê duyệt, VBI sẽ thông báo cho đơn vị/cá nhân đã trả giá cao nhất. VBI không trả lại hồ sơ đăng ký cho đơn vị/cá nhân không trúng giá mua. Trong trường hợp có nhiều đơn vị trả giá mua bằng nhau, VBI sẽ bán thanh lý cho đơn vị/cá nhân gửi thư chào mua tới VBI sớm nhất.

.
icon
Vui lòng để lại thông tin liên hệ VBI sẽ tư vấn ngay cho bạn
Gửi thông tin