Từ nay đến hết 30/6/2024, Bảo hiểm VBI triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho tất cả khách hàng mua Bảo hiểm sức khỏe trực tiếp trên Website hoặc app MyVBI (không thông qua tư vấn viên). 

Từ nay đến 30/06/2024, Bảo hiểm VBI giảm trực tiếp 10% phí cho Khách hàng mua Bảo hiểm sức khỏe VBICare

1. Chương trình: Giảm trực tiếp 10% phí Bảo hiểm sức khỏe VBICare

1.1. Thời gian:  Từ 18h ngày 25/3/2024 đến 30/06/2024

1.2. Quà tặng: Giảm trực tiếp 10% phí Bảo hiểm sức khỏe VBICare

1.3. Đối tượng áp dụng

  • Khách hàng là người được bảo hiểm có độ tuổi từ 7-50 tuổi. 
    Khách hàng không tham gia bảo hiểm VBICare trong 2 năm kể từ ngày 01/01/2021.

1.4. Kênh áp dụng 

  • Khách hàng mua Bảo hiểm sức khỏe trực tiếp trên Website hoặc app MyVBI (không thông qua tư vấn viên).

»  Website: Bảo hiểm sức khỏe VBICare 

»  App MyVBI: http://onelink.to/88hdm7

.
icon
Vui lòng để lại thông tin liên hệ VBI sẽ tư vấn ngay cho bạn
Gửi thông tin