Dưới sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Bảo hiểm VietinBank (VBI) chính thức bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Thùy, quốc tịch Việt Nam làm Chuyên gia tính toán của Tổng công ty kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023.

Bà Trần Thị Phương Thùy gia nhập VBI từ tháng 4/2023, hiện đảm nhiệm vai trò Chuyên gia tính toán của VBI theo Quyết định chấp thuận của Bộ Tài chính vào tháng 10/2023.

Bà Thùy đã có thâm niên công tác trong ngành bảo hiểm lâu năm, kinh nghiệm dày dặn, bà Thùy chịu trách nhiệm tham vấn, tư vấn chiến lược, đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính của VBI, đồng thời giám sát các hoạt động tài chính như định giá các sản phẩm bảo hiểm tiềm năng, tính toán khả năng thanh toán và dự phòng an toàn cho các hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty.

Trong những năm tiếp theo, bà Thùy cùng các cộng sự của VBI sẽ tiếp tục cải tiến, sáng tạo ra nhiều sản phẩm bảo hiểm tiềm năng, cung cấp đa dạng lợi ích cũng như quyền lợi ưu việt cho các khách hàng tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Bảo hiểm VietinBank

.
icon
Vui lòng để lại thông tin liên hệ VBI sẽ tư vấn ngay cho bạn
Gửi thông tin