Bảo hiểm VietinBank - VBI thông báo bán thanh lý tài sản là xe ô tô với các nội dung như sau:

1. Tài sản thanh lý: 03 xe ô tô

Thông tin chi tiết xem tại đây 

2. Hình thức: Chào bán thanh lý

3. Ngày, giờ xem tài sản: từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày, từ ngày 29/03/2024 đến ngày 05/04/2024

4. Thời gian nhận hồ sơ tham gia mua tài sản thanh lý, nộp phiếu đăng ký, phiếu trả giá, nộp tiền đặt cọc:  Trước 17h ngày 05/04/2024

5. Hình thức nhận hồ sơ tham gia mua tài sản thanh lý, nộp phiếu đăng ký, phiếu trả giá: Trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện.

Nếu nộp qua đường bưu điện, thì thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc theo dấu công văn đến của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Lưu ý: Trên phong bì thư gửi đến nêu rõ "Thư chào mua thanh lý xe ô tô"

Thông tin nhận thư: Văn phòng – Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; địa chỉ : Tầng 10,11 tòa nhà 126 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Sau khi có kết quả phê duyệt, VBI sẽ thông báo cho đơn vị/cá nhân đã trả giá cao nhất. VBI không trả lại hồ sơ đăng ký cho đơn vị/cá nhân không trúng giá mua. Trong trường hợp có nhiều đơn vị trả giá mua bằng nhau, VBI sẽ bán thanh lý cho đơn vị/cá nhân gửi thư chào mua tới VBI sớm nhất.

.
icon
Vui lòng để lại thông tin liên hệ VBI sẽ tư vấn ngay cho bạn
Gửi thông tin